nord_lite

1 cm snø på isbanen ute i Dalen vil gi 100 kubikkmeter å fjerne for brøytemannskapene. Når det er slik som i dag, blir det adskillig mer å rydde vekk og plassere.
nord_1
De har vært forskånet for snø i lang tid her, men det ble andre boller i dag. Her blir det en storjobb for å få ryddet den store banen. Spørsmålet kan også bli hvor de skal gjøre av hundreder av kubikkmeter på baneområdet.
nordea_kveld
onsdag kveld i 21 tiden var det full rulle ute på skøytebanen.