pasi_lite

Ambulansebåten går i skytteltrafikk mellom nordre Nordmøre og Kristiansund. I dag var den også innom med en pasient som skulle til sykehuset.
pasi_1
Kald transport over landgang og pongtong med pasient i dag. Kanskje greit å ha sykehuset intakt i byen.