m19_liteTinghuset

Mellom kinoen og Tinghuset lå en gang en svær bunker som ble nedbygd da det ble bygd tinghus her. Bunkeren var tysk, og den ligger her ennå. Den ble ribbet rundt 1950, og ble skiltet som tilfluktsrom. Bunkeren er en Regelbau 633, der det var installert en M 19 eklektrisk bombekaster.
m19_1
Nødutgangen ble gjort slik etter byggingen av Tinghuset på slutten av 1960 årene. Under her er en 50 tonn tung panserkuppel der våpenet var montert.
m19_under
Sett underfra ser vi at våpenet er tatt ut, og at en stige fører opp som nødutgang.  Bunkeren er solid nok. 2 meter tykke vegger og tak. Tyskerne brukte 1950 tonn betong her og 47 tonn jern og armering . Det ble sprengt ut omlag 1900 kubikkmeter fjell for å plassere kolossen i det utbombede Kristiansund.