ku_3Midtbanen

Tekst/foto: Kjell Andersen.

Målet er  at  kunstgressbanen står ferdig til innesesongen starter i år, sa Erik Rolfsen da han orienterte KFKs medlemmer  i klubblokalet i dag.
ku_1
Erik Rolfsen informerer om planene om kunstdekke på en av banene .

KFK er den eneste fotballklubben i byen som ikke har eget kunstgress. Kapasiteten på anlegget er for liten. Anlegget kan ikke brukes fra oktober til mai. Med kunstgress på grusbanen vil vi øke kapasiteten fra 600t til 1900t.
ku_2
KFKs ledelse og andre interesserte møtte mannsterkt opp.

Det å legge kunstgress på grusbanen vil være det klart rimeligste alternativet. Banen blir 59 x 97,5 m. Kostnadene er beregnet til 4,5 mill der vi regner med at 1/3 blir finansiert med spillemidler.
ku_3
Det er den midterste banen det i utgangspunktet ønskes lagt kunstdekke på.