kristvik_2

Ikke før vi fikk bilde av "Freikoll" i Oslo, så kommer bilde av den tidligere frakteren "Kristvik" som tilhørte sildoljefabrikken i Kristvika med Erik Hestvik som skipper . Et kjent skue langs kaiene i 1970 årene. Dykkerklubben kjøpte båten i 1983, og den ble solgt til Ulvik  i Hardanger i 1992.  Nå er den i Oslo.
kristvik
"Kristvik " i dag er helt ombygd. (Foto: Julius Loennechen)
kristvik_2
"Kristvik"i 1986 den tiden den var i Kristiansund dykkerklubb sin eie.