posa_lite

En pose henger i en telefonkabel ute på veien mot Meldalsholmen. Se her bare.
posa_1
Det var tråde i posen også. Så uheldig som dette er det umulig å bli. Dette er på høyde med fogderistriden, bare at her er det borgerkrig . God plass til hunden på strengene her vil vel mange også si. Eller ?