WDW_lite

En person er bragt til sykehus etter en påkjørsel i en fotgjengerovergang på Wilhelm Dalls vei. Både ambulanse, polit og brannvesen har vært på stedet og tatt hånd om personen. Tilstanden er ukjent.Stedet er meget traffikkert med biler inn og ut av byen samt skoleelever.
WDW_1
Ambulanse tar hånd om den skadde litt etter klokken 13. Det er planer om skikkelig undergang for de gående på dette stedet. Nok en gang er det altså påkjørt personer på denne strekningen ut av byen.(Foto: Ronny Strand)