mg_34_liteBrunsvika

I huset til Guttorm Gabrielsen i Brunsvikveien som nå skal rives finnes det faktisk en tysk maskingeværstilling. Huset ble brukt av tyskerne under krigen til lager, og beboerne her måtte flytte i 1942 da festningsområdet i Karihola skulle utvides. Kjellermuren ble forsteket, og en panserplate med luke ble støpt inn.
mg_34_2
Guttorn Gabrielsen sier at dette klenodiet nå står for fall, da hele kjelleren skal fylles med masse. Han har sett etter merking på platen, men ikke funnet noe foreløbig. Men det skal finnes produksjonskode og år en plass slik det gjør på alt tysk panser.