art_1Passe nok

Vi har en link til all skipstrafikk på kysten utafor her. Det de færreste vet at også dette systemet er lagt ved Molde.
ais_1
Slik leses skipsposisjoner, og kartene kan forstørres til detaljrike kart. Mange bruker disse systemene. Men hovedsenderen er ved Molde (som vanlig). Aller nødtøftig kan vi kanskje få en oppgradering på Nordmøre.- På linken fant vi sannelig dette i dag:

Tjensten kan til tider være litt ustabil i vårt område, da den nærmeste AIS mottakeren er plassert i Moldedistriktet. Det arbeides med å få etablert en slik AIS-mottaker i Kristiansund, som kan sørge for 100% dekning av Kristiansund havn. (Takk som byr! red anm)