boa1

boa1
Kystvakta med sin W312 Ålesund dro ut til Smøla og videre til sildeflåten nordom Bud-Hustad i dag. Her på vei ut mellom byen og Averøya.
boa_2
Den flotte "Knester" av Egersund i fint driv i lei sørover med sild i ettermiddag. I bakgrunnen holmen Grønningen ved Grip der de omtalte sauer livnærer seg på hva ?