gloss_lite_og_1Gløsvåg naturreservat

1600 meter rør som skal lede overvannet fra flyplssen ut i sjøen er kommet til Gløsvågen på Nordlandet. Etter det BN får opplyst har entrepenøren frist til mars for å gjøre arbeidet ferdig grunnet en type and som da begynner hekkingen her i reservatet og våtmarksområdet. Ikke noe nytt; i New York ble nedlegging av verdens største e-kabel stanset da en flyndre-type skulle gyte på sandbankene der.
gloss_lite_og_1
Gjennom dette området skal røret graves ned.
gloss_3
Det 70 cm Ø store røret er dradd inn til området her. Det kommer en lekter med en gravemaskin snart for å lage grøft.
gloss_2
Veien rundt til Omsa er stengt..først med gjelder gjennomkjøring; på bommen adgang forbudt, og all henvendelse til anleggskontoret.
gloss_4
Litt om området her inne som er slått opp forskjellige steder.