ruuser

Torskerusa som Roger Naas hadde mistet ved Meldalsholmen er kommer til rette. Rusa hadde blitt nedkjørt av en båt og tatt vare på.