veitil_lite

På fergekaia er det skilt at ferga er lagt ned og at trafikken må kjøre RV 64 til Averøya. Ikke et skilt er i byen om hvor en da skal kjøre.Under et tips om slik skilting.
veitil_1
Noe slikt kanskje ved Helsehuset  så hadde en unngått all trafikk gjennom sentrum også.