bila_liteRådhuset

Det var mere som en spesialparkering ved Rådhuset i dag.
nie_bila
Døra inne til huken i Rådhuset var nærmest innsperret av en bil i dag. Ikkemulig å komme bak, og med et nødskrik foran. Eldre hadde ikke hatt sjanse her.