modd_lite

Av Wenche Horne
Egentlig skulle Boa bare starte sjarkmotoren etter kulden og kjøre litt varm, men snøret havnet over rekka noen minutter og det ble fersk fisk allikevel. Ellers hører BN at det fiskes bra utpå Griptaren. Sjarken "Gripar" fikk 1000 kg torsk og sei en dag utpå der. Mange dro utover tidlig i morges.

modd_1
Det var mer ennn nok til fersk torsk dette i kveldningen. (Mobilfoto: Bjørn Ove Angvik)