sag_liteGløsvågdalen

Det foregår stor uthugging av skog i forbindelse med utvidelsen av rullebanen på flyplassen. Det er Skogkompaniet A/S fra Surnadal som står for dette, og de vil holde på her til påsketider.
sag_1
Store dynger med  bar etter hvert som tømmeret blir kvistet inne i Gløsvågen. Skogkompaniet har oppdrag over hele landet i forbindelse med linjebygging, arkeologiske utgravinger.osv. Blandt annet var de i byen og tok ned trær i Vågen på RV 64, Vadsteinsvikveien og nå på RV 70 i Tingvoll.
sag_2
Per Gunnar Sande (bildet) kvister tømmer. Han sier det er mye dårlig trevirke på området her; ikke mye kan brukes til materialer(skur).
sag_3
Her er dagens hest på skogsarbeide, en lastbærer med utrolig god fremkommelighet. Det skal ikke "rare" veien til for at den kommer seg fram.
sag_4
Her lastes det av skog i Gløsvågdalen, men kvaliteten er så dårlig at mye går til véd. Noe er hentet av Gustad på Averøya, og stabelen her skulle til Bøfjorden Sag .
sag_5
Området skal hugges østover her til 100 meter fra sjøen. Søndre steinfyllinge kommer nesten på toppen av haugen til høyre. Ellers kommer også Hæhre A/S med sine steinarbeider på dette stedet snart, og skogsabeiderne roser entrepenøren for samarbeidet.Det er lett å bli i veien for hverandre p slike steder, blir det sagt.