omsund_liteSkadd betong

De har hatt det svinkaldt karene fra Kongsberg-firmaet som holder på med å reparere Omsundbrua fra 1981. Betongen langs skjørtene var rustsprengt, så de fikk oppdraget med å dette etter at de var ferdig med gammelbrua.
omsund_1
Her brukes en kurv på en lastebil når de holder på langs brukanten. Gangveien er stengt så lenge arbeidet pågår.
omsund_2
Gammelbrua brukes til gang og sykkelvei nå. Den er brøytet og det er skiltet på begge sider.