wess_lieeNt almenningstrapp

Nå blir det ny trapp ved almenningen ved sjøen i Wesselsgate. Trappa her hadde tidens tann og sjøen tatt store deler av. Slike trapper var mye brukt før i tiden, og det fantes mange slike kommunale og private trapper langs alle land.wess_1
Trappa her er et kulturminne som no blir satt i stand etter å ha ligget som ruin i et par generasjoner. Alt blir til slutt. Uten tvil svært bra.
wess_2
Vi har også en almenningstrapp ved gjestebrygga som det ikke er noe å skrive heime til Schabach om. Versågod til den som har ideer. (Arkiv)