teler_liteSteinberget

Det er arbeider med legging av nye avløps og vannledninger på Steinberget. Rørene her er lagt rundt 1953, og var moden for utskifting. Frost og tele i bakken forsinker arbeidet betraktelig.
teler_1
Karene som holdt på sier at det er frosset 50-60 cm ned i bakken. Derfor må dette tines med varme fra oljebrenner før graving er mulig.