bol_lite
Boligriggene der arbeiderne som har bygd tunnelen hadde kavartér og forpleining kjøres vekk i disse dager. Riggene har stått innerst i Vågen i Kristiansund under anleggsfasen.
bol_1
Området ryddes for boligrigger. Plassen her er i utgangspunktet ønsket av Nordmøre Museum til skikkelige lokaliteter.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her