fesken_lite_og_1"Olagut"

I dag var det fin levende torsk å få tak i nede i Trappa hos Alf Hannasvik fra Omsundet som var kommet til byen. Ballfisk som hyse og lyr var også ombord, og mange benyttet seg av dette. Hannasvik driver med garn, og i dag var det en fin fangst så det ut til.
fesken_lite_og_1
Sjarken "Olagut" er en danskbygd båt fra 1980, produsert fro bruk blandt eskimoene på Grønland. Den er ekstra sterkt bygd grunnet isforhold og slikt. Maskinen er en  tysk 3 sylindret litt tungbygd MWM-diesel.(Maschienen Werke Mannheim)
fesken_1
Alf Hannasvik hiver opp levende fisk fra karet på dekk.
fesken_2
Alf Hannasvik veier opp en 3 kilos torsk til Elsa Wiik .Lever ble det råd med også.
fesken_3
Det som ikke ble solgt , ble flekket med stø hånd og saltet på.