cand_liteKarihola

Kommunen holdt på å renske målestasjonen for nedbøri i Havgapet torsdag. Stasjonen måler nedbør, og data går til en sentral i Bergen. Det har noe med dimensjonering av overvannsledninger i boligfelt i framtiden å gjøre. En tilsvarende stasjon er også på Dale. Siden gatevann også går gjennom kummen, blir det en del sand å fjerne regelmessig.
cand_1
Jon Hammervik fant 4-5 kubikkmeter med sand i kummen i dag.
cand_2
Per Arnt Halvorsen med pumpebil letter arbeidet betraktelig med den tunge sanden. Dette er den stasjonen som fungerer best i landet , sier han til Brunsvikanytt. Ansvarlige er veldig fornøyd med vedlikeholdet vi jevnlig utfører her.