fart_lite.jpgNyvei Atlanten

Naboer har etterlyst kontroll av fart på nyveien fra nordre rundkjøring til Atlanten. Den kom i dag, attpåtil i to omganger. Mange gikk i fella.
fart_1.jpg
Veien her er 40 sone med 30 sone lenger opp. Mange har trødd på litt ekstra her. Det lønte seg ikke i dag og kveld.
fart_2.jpg
Politi var her i to omganger med laser både på dagen og i kveld her. Mange bel vinket inn til en litt dyr "prat" på veien inn mot ungdomsskolen. Budskapet er vel ta det med ro her.