bier_lite.jpg

Dette bildet kom fra en dykker ved navn Jon Grong på Østlandet for en tid siden. Det viser en tysk flaske med hakekors som han lurte på var fra krigstiden. I mellomtiden har han funnet ut at den er fra et tysk bryggeri i 1895, og det er riktig etter formen å bedømme.
bier_1.jpg
Litt merkelig at hakekors var på en flaske i 1895, men det har ingen ting med Hitler-perioden å gjøre. Egentlig er hakekorset(svastika) et gammelt indisk lykketegn som bryggeriet har brukt lenge før Hitler satte i gang med sine voldsomme "eventyr" i Europa.