tunn_lite.jpg

Brannutrykkingen til Larihola gikk til Karitunet Omsorgsboliger. En melder hadde løst seg ut uten at noe var feil får vi opplyst fra befalsvakta Torbjørn Sagen. Ingen brann heldigvis.
tunn_1.jpg
Gutta improviserer gjerne litt innen fornuftens grenser under utrykninger. Her fra i ettermiddag ved 13: 40 tiden på vei mot Karitunet.