kaabi_lite.jpg

Vi bringer den triste nyheten at det kanskje er siste gang vi har sett julelysene til Kaaby-familen i Storskarven. Folk har valfartet hit i mange år mot jul sammen med barna for å se på lysene.Etter det vi forstår går flyttelasset før jul til Innlandet.

kaabi_1.jpg

Lysene her i Storskarven har vært en tradisjon i lang tid. Kanskje det er siste gangen vi har sett dette her ute i Brunsvika. Kaabyfamilien har bodd her siden 1977.