skif_lite.jpg

Vi tar med foto av et par båter som vi i farten ikke har sett her før..eller på en stund.
skif_1.jpg
Det omtrent helt nye (3/2009) 113 m lange "Normand Subsea 7" er et megastort skip for operasjon av inntil 6 ROV samtidig. Inne i skipet er det 5 brønner der undervannsbåtene kan slippes ut uavhengig av været.  90 mann kan bo ombord. Skroget er bygd i Romania, resten er ferdigstilt ved Flekekfjord Slipp & Maskinfabrikk. Koster sikkert på godt norsk..Skjorta.

Kommentar fra Svein Ludvigsen kom :

 Skipet er nok nyere enn som så. Dåpen ble holdt i Stavanger 17. september, og skipet ble overlevert til Solstad Offshore ASA 25. september.

Skroget til "Normand Subsea" ble ikke bygget i Romania, men hos Bulyard Shipbuilding Industry AD i Bulgaria. Siden ble det slept til Flekkefjord Slip & Maskinfabrikk for ferdigstillelse. (Teknisk Ukeblad kunngjør Romania. red anm.)

FSM gikk imidlertid konkurs, og Palmer Johnson Norway tok over driften av verftsanlegget.

PJN advarer andre norske verft mot å bygge skrog ved Bulyard, da skroget ikke var i følge rederens spesifikasjoner, det var mange feil og mangler og skroget kom til FSM over et år forsinket.

Etter ankomst til Norge, brukte PJN over 100.000 timer på å rette opp alt rotet etter det Bulgarske verftet. Så dette skipet kostet nok sikkert skjorta ja.... Vi får nok se mere til fartøyet her i Kristiansund, all den tid det skal operere ute på Ormen Lange.

 For interesserte kan det jo nevnes at dette var det aller siste bygget av denne typen fra tidligere FSM. Nå vil de nye driverne, Palmer Johnson Norway, legge om verftets profil totalt og skal i framtiden kun konsentrere seg om å bygge luksusyachter.skif_2.jpg
"Stril Odin" ved kaia på Vestbase.

skif_3.jpg

De holdt på med øvelse . Slik fungerer altså et stort krandrevet redningsnett på siden av forsyningsbåter. Greit å vite...ikke minst greit å ha.