dunlk_lite.jpg

Ved småbåthavna i Vågen, rettere sagt ved snuplassen bortover mot Mellemværftet står 13 små og 3 store dunker med diesel.
dunk_1.jpg
13 stk 5 litesdunker er satt her. Det skal bli mere av slikt når myndighetene vil begynne å veie bossdunkene i de tusen hjem. På Sunnmøre kaster folk bosset sitt i andres kasser allerede.
dunk_2.jpg
3 stk 25 lites dunker med et eller annet innhold står ogsåved snuplassen her. Dette er gratis å levere på Hagelin folkens.