ola_4.jpg

Et sameie av 450 mål grunn på Kårvåg skal oppløses og selges. Eiendommen ligger øst for Kårvåg-garden og strekker seg langs sjøen og over veien mot Rangøya. Det har vært rettsforhandlinger både i tingretten og lagmannsretten for å få oppløst denne eiendommen og legge den ut for salg. Etter det vi forstår skal det være KBBL eiendomsmegling som har fått oppdraget fra retten vedrørende salget.
ola_k.jpg
Enkel skisse hvor omtrent angjeldende grunn ligger ved Kårvåg.
ola_1.jpg
Fra befaring utover veien mot Rangøya i 2008.
ola_4.jpg
Det ligger endel hustufter på eiendommens vestre kant, men hva Averøy kommune har på sine reguleringsplaner for området er ikke kjent.
ola_3.jpg
Fra eiendommens strandsone innerst i Kårvåg-vika. I og med nærhet av Atlanterhavsveien og at det blir tunnel til Averøya snart, regner vi med at dette kan bli en interessant sak og følge med. Etter det vi forstår har også retten forlangt at eiendommen blir avertert i alle riksdekkende media av betydning.