hus_lite.jpgBolga

Det foregår sprengningsarbeider ved Rognvika på nordsiden av Husøya i Bolga. Området ved Kolo Asfaltverk og utover mot Fugløya er det snust på som nytt havneområde for Kristiansund og Nordmøre havn, men det er vel andre ting som er i gjære akkurat nå.
hus_1.jpg
Det arbeides med sprengning innenfor Kola Asfaltverk.