klip_lite.jpg

Klippfiskbåter er sjelden kost i havna, men i kveld la det et skip til Lofotkompaniet på Innlandet.
klip_1.jpg
"Viking Frio" legger til Lofotkompaniet. Selvfølgelig kommer den fra nåværende klippfiskby i Norge, Ålesund.
klip_2.jpg
Redningsskøyta "Erik Bye" lusket nord gjennom sundene ved 21;15 tiden i kveld så vi også. Det var ikke hastverk så det ut til.
klip_3.jpg
Nå er vi godt rustet med redningsskøyter i byen i kveld. "Nils C.P. Aure" ligger på basen i Hollendergaten ser vi.
klip_4.jpg
Og endelig ; han som gikk hjem med ond fot uten krykke fra Piren i kveld, så opplyser vi at den ligger der fremdeles.