ome_lite.jpgUnødig alarm

Brannbiler hastet til Storgata (Omegabygget) i dag rett etter kl 15. Automatisk alarm ifølge gjengen som kom.
ome_1.jpg
Her kommer BV 23 mannskapsvogn og BV 22 stigebil bortover Storgata.
ome_3.jpg
Intet å finne av brann i dag heller for  f.v Kåre Olav Andersen, Trond Sæther og Roger Svanemsli. Da ble det retur til gym og fotball ble det sagt.