brazz_lite.jpg

Stolpen som ble nedkjørt på Innlandet i dag er bare barnematen hva det "brasilianske NEAS "kan vente seg ved en slik krasj.
brazz_1.jpg
Slik er løsningene der. Her skulle det blitt et virvar ved nedkjørsel. (Foto: Tor Ove Rød )