pai_lite.jpgLøkkemyra

Idrettslaget Braatt har leid paintballbanen til ED-Sport (kjede som leverer paintball/ softgunutstyr) på Løkkemyra for sine brytere. Grunnen skal være at det kan være kjekt å prøve noe annet for å holde motivasjonen oppe. pai_1.jpg
Kampen begynner. Det er om å gjøre ikke å  bli truffet. Ved treff løftes geværet og kampen er over.
pai_2.jpg
Tre Braatt-brytere, f.v. Jørgen Günthr, Mikdad Cedra og Mathias Dahl Lilleeng. Når våpenet et ute av banen , er det tredt sikkerhets-strømpe over munningen i tilfelle uhell som avfyring skal skje.
pai_3.jpg
Når malingskula treffer, skal det kjennes så det monner ,sier gutta til BNN.