kloakk_2_l.jpgKloakk og fett

Det så på godt norsk"ikke ut " i sjøen i Vågen fredag kveld. Et lag med fett lå langs land og gjestebrygga, og kloakken flommet ut på samme sted fra overløpsrøret fra pumpestasjonen på Gassverktomta. Vakta i Gjestebrygga sa at han aldri har sett noe slikt, og skulle ringe vakthavende i kommunen.
kloakk_1.jpg
Slik så det ut rett utenfor steinmuren ved Fórkjøkkenet.
kloakk_2_l.jpg
Flere gjester i havna reagerte på svineriet i vannet.
kloakk_3.jpg
Midt på bildet kommer kloakken opp. Var det noe feil med pumpestasjonen i dag, havnet også alt vann fra nedspyling av fórkjøkkenet her.