rigger_lite.jpg

Brakkene til entrepenøren Johs. Syltern er nå tatt vekk fra området i Dalabukta. Det pågår bortrydding av resten av utstyret der ute også. Oppdragene til underleverandørene til prosjektet med tunnelen til Averøya blir vel sakte men sikkert trappet ned.
rigger_1.jpg
Brakkene er tatt bort fra området her. Vi har hørt snakk om nytt naust-område her, men det er i tilfelle bare på tenkestadiet vil vi tro.