aal_lit.jpgOg litt til

BN har vært innom der du ringer for å melde brann. Sentralen ligger på anlegget til Ålesund Brannvesen på Voldsdalsberga ¨like ved Colorline stadion.
aal1.jpg
Det er plass og utstyr til 3 operatører samtidig.
aal2.jpg
Kjartan Molvær viser oss utstyret for å varsle de forskjellige brannvesen rundt omkring.
aal3.jpg
Ellers har utrykkingsstyrken i Ålesund vanndykkerberedskap med egen bil.
aal4.jpg
I påvente av ny stigebil, er denne lånt på fabrikken i Tyskland.Brannstasjonen I Ålesund er bygd i 1978. Tidligere hold de til i kummerlige lokaler fra 1890 tallet i Parkgata nærmere sentrum var det visst.
aal_telt.jpg
I dag holdt utrykkingsmannskapet på hovedstasjonen og i Spjelkavika på med å prøve et oppblåsbart telt for akttforurensingsutvalget (UIA).  Det var varmt inne her.
aal5.jpg
9 mann er på vakt i Ålesund. Disse er fordelt på hovedstajonen og i Spjelkavika. aal6.jpg
Tar vi ikke mye feil er dette brannsprøyta i Ålesund som var ute og lagde fontener til ære for alle cruiseskipene som kom inn til byen.
aal8.jpg
I kveld blir verdens største St.Hansbål tent.Ungdommer har holdt på siden mars med dette spetakulære bålet laget av paller. Det er bare et helt enormt byggverk som tennes klokken 22.
slinn.jpg
Om natta var det storfeiring og båtliv uten like her.