tai_lite.jpgTahiti-festivalen

Av Wenche Horne

Det er et yrende båtliv utenfor Tahiti-festivalens scener i kveld der Åge Aleksandersen drar på med kjente toner i energisk stil. Folk har strømmet til konserten, mens mange ligger utenfor med båtene sine av forskjellig slag.
lovbaat.jpg
Her strømmer folk på gjennom bl.a Sørsundet i kveld. Bak en Skandi båt  på vei ut.

tai_2.jpg

På rekke og rad til ankers utenfor Kjønnøybrygga.
tai_3.jpg
Her går sundbåten ut, mens andre kommer til konserten i småbåt.
tai_4.jpg
Festivalen er velsignet med fint vær, og det er vel sikkert velkomment.