oppdr_lite.jpg

Ved Vågekaia ligger en bred båt fra Stavanger i dag med navnet "Nora Victoria".
oppdr_1.jpg
Dette er vel sikkert en bukseringsbåt for anker og utstyr innen oppdrettsnæringen.
oppdr_2.jpg
Det er bra bredde på disse spesialbåtene som har enorm bæreevne.
oppdr_kran.jpg
Det er ingen ting å utsette på kran og vinsjeutstyret på dekk.