wh_lite.jpgStor-suksess

Av Elisabeth Knudtsen

Vi får stadig spørsmål om besøkstallene for BN, og det er ingen hemmelighet, sier Wenche Horne som nå er leder mens redaktøren er satt ut grunnet sykdom. Han har fått et par kraftige smell i ordets rette forstand  mens har var i 25 år på brannstasjonen, og er ute av drift deler av alle dager.
wh_red.jpg
Vi ønsker å takke alle for tips, bilder og innspill vi får til alle døgnets tider, sier BNs Wenche Horne som opplyser at fra 13 .mai til 13. juni hadde Brunsvikanytt hele 9200 unike brukere. Det er en utrolig respons BN har fått, men så er det litt høyt under taket noen ganger her da. E-posten til BN er det samme som før.wh_kart.jpg
Her er et oppsett over besøkene på Brunsvikanytt siste måned samt  hvor i Norge hjemmesiden er lest. Også i utlandet er det mange som er innom, sier Wenche Horne.