malo_lite.jpg

Det er tid for båtpuss, og på Norpower har de utstyr til å løfte på land de største lystbåtene.
malo_23.jpg
En smølværing med sjarken Orholm er nettopp satt ut lørdags morgen.
malo_1a.jpg
Her henger 15 tonns tunge Simone tilhørende Jan Erik Rolland fra Brunsvika i krana som løfter 16 tonn.
malo_1.jpg
Her bukseres den 43 fot lange båten på plass klar for den årlige sjekk undervanns.
malo_2.jpg
De har et funksjonelt og sentralt anlegg her Jemar Norpower inne i havna i Kristiansund.