russ_bn.jpg

Russerskipet på Dale har fått besøk av en annen landsmann. Det ser ut til at dette er av samme type og størrelse, og ligger på utsiden av den som har vært her en stund.
russe_1.jpg
"Sovjetskaya Konstitusjon" til venstre en kommet inn de siste dager.