poste_lite.jpg

Denne flaskeposten har drevet i land på et av trinnene i Fisketrappa i dag.
poster_1.jpg
Her er flaska med et brev inni.
poste_2.jpg
En liten pjokk med navn Lasse hadde kastet ut denne flaska. Intet mer stod det.