tus_lite.jpgTustnaruta

Det var konfirmasjonshelg og stor trafikk på ferga mellom Seivika og Tømmervåg søndag kveld.
tus_1.jpg
Bildet er fra Tømmervåg på Tustna (Foto : Kjell Andersen)