kiosk_1.jpg6 kantede

En leser spør oss om vi vet om det finnes noen igjen av de 6-kantede kioskene som stod rundt om i byen. Han har hørt at en skal være tatt vare på et sted på Nordmøre.
kio_bn.jpg
Der etterlyses en slik kiosk som stod bl.annet her på Greves Plass midt i Langveien. Ta kontakt med Brunsvikanytt i så fall.