jen_lite.jpgVanndamman

Det legges armering for betongen som skal dekke bunnen av Svanedammen. Snart blir det støping her.
jen_1.jpg
Jon Strand fra parkvesenet holder på med armeringsmatter .
jen_2.jpg
Slik ser det ut her for tiden. Holmen i midten av dammen skal også repareres noe før dammen blir fylt.