travaco.jpg

Båter som har vært å se her i distriktet i lang tid, hender seg blir solgt vekk. Siste her.
travaco.jpg
"Travaco" en nothandteringsbåt i Hydrotec-Lerøy, er solgt til Stadt Sjøtransport i Måløy(Foto Johnny Skomsøy)
harto_jr.jpg
"Harto jr" som har ligget på Nordlandet er god stund, er kjøpt av noen fra bergenskanten.