mater_lite.jpg

Det er nok at det stinker herfra om ikke fiskeslo skal ligge utover plassen var det flere som påpekte her i dag. Deler av fisk lå utover flassen, og måser, kråker endog hegre var og forsynte seg.
mater_1.jpg
Til og med en hegre fant det lettest med en matbit her.