brugg_lite.jpgSøknad i mai

Det har for noen dager siden vært en skotsk aktør innen shipping og snakket med havnemyndigheter vedrørende fergerute mellom Kristiansund og Zeebrügge i Belgia, en av Europas knutepunkt hva sjøveis transport angår. Første runde ble forkastet av EU. men det har nå kommet nye momenter på banen. Ny søknad skal sendes inn med dokumentasjon i mai. Fergesaken ligger absolutt ikke stille, og det er i første omgang den store fisketransporten på vei det er ønskelig å få på skip. Det tas sikte på en seiling i uken hvis dette går i orden.
brugg_1.jpg
Det er fra ro-ro kaia på Devoldholmen som ble bygd av Brødrene Røsand på slutten av 1980 årene at anløp er planlagt, men det finnes også andre alternativer i følge Kristiansund Havn.
brugg_2.jpg
Her inne på Husøya i Bolga rett sør for sentrum er det planer om alternativ havneterminal. Ifølge det som foreligger kan det bli altuelt å lande en slik ferge til kontinentet  her også. Dermed vil en unngå trafikkøkning av store trailere inne i bykjernen.
brugg_3.jpg
Det har vært snakk om å plassere denne ro-rorampen inne på Husøya terminalen.
brugg_zeebrugg_bn.jpg
Zeebrügge i Belgia er et svært terminalområde for sjøveis trafikkfor import og eksport. Det er til denne havnen på kontinentet det nå søkes EU om rute til  Kristiansund.