bani_lite.jpg

Det har blitt så populært med bandy, at det settes opp vanter på 30 x 40 meter to ganger i uken ute på isbanen. Det ser ut til at anlegget er jevnt bra besøkt.
bani_1.jpg
Her på østsiden av banen er det lagt til rette for bandy.
bani_2.jpg
Det er flott is for de som går på lengdeløpsskøyter.